Projekty UE

 

 

 

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego na usługi prawne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Etap II, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Kancelaria Adwokacka adw. Kacper Błaszczak.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2017 r. na usługi prawne

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Establo Pharma Sp. z o.o. na rynki zagraniczne”,

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Etap II.

Link do zapytania

Zapytanie ofertowe Usługi prawne – Establo Pharma

 

Lublin, dnia 04.08.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego w ramach działania 1.2 RPO WL, , najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Laborell Sp. z o.o. Sp. k.

 

Lublin, dnia 01.08.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego w ramach działania 1.2 RPO WL, na stanowisko Kierownika naukowego (umowa zlecenie), najkorzystniejszą ofertę przedłożył Artur Wdowiak.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2017 na zakup materiałów do badań

 

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego suplementu diety Supremen wpływającego na podwyższenie płodności męskiej poprzez poprawę paramentów jakościowych nasienia” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Link do zapytania

 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2017 – zakup materiałów

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami z dnia: 17.07.2017

 

Dotyczy: Umowa zlecenie – kierownik naukowy.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego suplementu diety Supremen wpływającego na podwyższenie płodności męskiej poprzez poprawę paramentów jakościowych nasienia” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe – umowa zlecenie – kierownik naukowy

 

Lublin, dnia 28.04.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego w ramach działania 1.2 RPO WL, na uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej, najkorzystniejszą ofertę przedłożył Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

 

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikami: 20.04.2016

Zapytanie ofertowe, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SUPLEMENTU DIETY SUPREMEN WPŁYWAJĄCEGO NA PODWYŻSZENIE PŁODNOŚCI MĘSKIEJ POPRZEZ POPRAWĘ PARAMENTÓW JAKOŚCIOWYCH NASIENIA” w ramach działania 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe – uzyskanie zgody komisji

 

Establo Pharma Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie biznesowego modelu internacjonalizacji dla firmy ESTABLO PHARMA SP. Z O.O.” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo-UE

Cele projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem istniejących produktów tj. specjalistycznych ginekologicznych suplementów diety (INOFEM, IMBIFEM, PROLIBID FEMINA) na nowe rynki zagraniczne, co w szczególności przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost aktywności gospodarczej i pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym.

 

Planowane efekty:

 

Rezultatem projektu będzie wsparcie w diagnozie potencjału i przygotowaniu firmy do skutecznego wdrożenia oferty na nowych rynkach międzynarodowych, w postaci opracowania biznesowego modelu internacjonalizacji firmy.

 

Wartość projektu: 53 874,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 35 040,00 PLN

W związku z ubieganiem się przez firmę Establo Pharma Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Etap I., firma zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją naszej działalności. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Z poważaniem, Establo Pharma

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikiem: 05.05.2016

Zapytanie ofertowe – realizacja usług doradczych
Zapytanie ofertowe – realizacja usług doradczych

 

W związku z ubieganiem się przez firmę Establo Pharma Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, zwracam się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.
Serdecznie zapraszam do składania ofert.
Z poważaniem, Establo Pharma

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikiem: 19.04.2016

Zapytanie ofertowe – realizacja usług doradczych
Zapytanie ofertowe – realizacja usług doradczych

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w dniu 12.02.2016 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2016 r. Wybrana została oferta Ovum Rozrodczość i Andrologia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z uwagi na przedstawienie oferty, która zgodnie z kryteriami oceny otrzymała największą ilość punktów. Z wybranym Oferentem zawarta zostanie w formie pisemnej umowa na wykonanie zlecenia.

 

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojciechowska 9B/9, 20-704 Lublin, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SUPLEMENTU DIETY SUPREMEN WPŁYWAJĄCEGO NA PODWYŻSZENIE PŁODNOŚCI MĘSKIEJ POPRZEZ POPRAWĘ PARAMETROW JAKOŚCIOWYCH NASIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia – wynajmu powierzchni laboratoryjnej 30 m2 zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikami: 1.02.2016

Zapytanie ofertowe – wynajem powierzchni labolatoryjnej
Zapytanie ofertowe – wynajem powierzchni labolatoryjnej

 

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w dniu 24.12.2015 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2015 r. Wybrana została oferta Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z uwagi na przedstawienie oferty, która zgodnie z kryteriami oceny otrzymała największą ilość punktów. Z wybranym Oferentem zawarta zostanie w formie pisemnej umowa na wykonanie zlecenia.

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojciechowska 9B/9, 20-704 Lublin, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego preparatu do leczenia obwodowej symetrycznej polineuropatii cukrzycowej, w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

 

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikami: 15.12.2015

Zapytanie ofertowe s.1 (.jpg)

Zapytanie ofertowe s.2 (.jpg)

Zapytanie ofertowe s.3 (.jpg)

Zapytanie ofertowe s.4 (.jpg)

Załącznik nr 1 s.5 (.jpg)

Załącznik nr 1 s.6 (.jpg)

Załącznik nr 1 s.7 (.jpg)

Załącznik nr 2 s.8 (.jpg)

Załącznik nr 2 s.9 (.jpg)

Załącznik nr 2 s.10 (.jpg)

Załącznik nr 3 s.11 (.jpg)

Załącznik nr 3 s.12 (.jpg)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Opracowanie i wprowadzenie nowatorskiej suplementacji innowacyjnym, złożonym preparatem zawierającym mioinozytol u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym w celu prewencji rozwoju cukrzycy”.

 

Pliki do pobrania: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego(.pdf)  12.11.2015

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Opracowanie i wprowadzenie nowatorskiej suplementacji innowacyjnym, złożonym preparatem zawierającym mioinozytol u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym w celu prewencji rozwoju cukrzycy” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe konkurencyjność (.docx)  |  Zapytanie ofertowe konkurencyjność (.pdf)
Top

Używamy plików cookies

Użytkowniku, informujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz celach statystycznych. Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach. Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności.